Ακόμα πιο ασφαλές Αίμα για Μετάγγιση υπερευαίσθητη διάγνωση HIV-1

Το ULTRIO NAT TMA σύστημα του οίκου Novartis Diagnostics διασφαλίζει το Μεταγγιζόμενο Αίμα από μετάδοση των ιών HIV-1, Ηπατίτιδας C, Ηπατίτιδας Β και στα 5 Κέντρα Μοριακού Ελέγχου της χώρας μας σώζοντας έως σήμερα 700μεταγγιζόμενους (κατ’ εκτίμηση) από τους τρεις αυτούς ιούς.

Ειδικά για τον ιό HIV το ULTRIO NAT TMA είναι το μοναδικό παγκοσμίως σύστημα για την Αιμοδοσία που ελέγχει την ύπαρξη του ιού στο Αίμα προς Μετάγγιση ελέγχοντας όχι μια αλλά σε δύο περιοχές του ιού αποφεύγοντας έτσι μοιραία διαγνωστικά λάθη.

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318