Υποστήριξη

Για τους ανθρώπους της BioAnalytica, η υποστήριξη του πελάτη αποτελεί υπηρεσία πρωταρχικής σημασίας. Πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003, η BioAnalytica εγγυάται την καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια που προηγούνται ή έπονται της παραγγελίας του πελάτη.

Τελευταία νέα

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318