Υποστήριξη

Για τους ανθρώπους της SB BioAnalytica, η υποστήριξη του πελάτη αποτελεί υπηρεσία πρωταρχικής σημασίας. Πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003, η SB BioAnalytica εγγυάται την καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια που προηγούνται ή έπονται της παραγγελίας του πελάτη.

Hotline τεχνικής υποστήριξης
800 11 23400