Νέα

Η μελέτη για την άδεια κυκλοφορίας του συστήματος Αδρανοποίησης INTERCEPT για τα ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ έχει εισέλθει στη Φάση ΙΙΙ

Η εταιρία μας SafeBlood BioAnalytica, αποκλειστικός διανομέας του οίκου CERUS, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει ότι η μελέτη για την άδεια κυκλοφορίας του συστήματος Αδρανοποίησης INTERCEPT για τα ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ έχει εισέλθει στη Φάση ΙΙΙ. Το σύστημα INTERCEPT ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ θα επιφέρει επανάσταση στην Ασφάλεια του Μεταγγιζόμενου Αίματος καθώς θα διασφαλίζει τις Μεταγγίσεις από τους ...

READ MORE
Ακόμα πιο ασφαλές Αίμα για Μετάγγιση υπερευαίσθητη διάγνωση HIV-1

Το ULTRIO NAT TMA σύστημα του οίκου Novartis Diagnostics διασφαλίζει το Μεταγγιζόμενο Αίμα από μετάδοση των ιών HIV-1, Ηπατίτιδας C, Ηπατίτιδας Β και στα 5 Κέντρα Μοριακού Ελέγχου της χώρας μας σώζοντας έως σήμερα 700μεταγγιζόμενους (κατ’ εκτίμηση) από τους τρεις αυτούς ιούς. Ειδικά για τον ιό HIV το ULTRIO NAT TMA είναι το μοναδικό παγκοσμίως ...

READ MORE
1
2