10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας, Ιωάννινα

21 Απριλίου 2018, 11:30πμ

Ομιλία της Μοριακής Ανοσολόγου κας Μ.Σπαχίδου, στα πλαίσια του Στρογγυλού Τραπεζιού 8 “Το αύριο της Αιμοδοσίας”

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318