Συνεργάτες

Η «BioAnalytica» συνεργάζεται με τις πλέον πετυχημένες και δυναμικά εξελισσόμενες εταιρείες του χώρου της βιοτεχνολογίας παγκοσμίως που αναπτύσσουν επαναστατικές καινοτόμες λύσεις στην έρευνα, δίνουν λύσεις στη σύγχρονη ιατρική διάγνωση και θεραπεία, καθώς και σε άλλους τομείς των βιοεπιστημών.

Η εταιρεία μας, επίσης, συμμετέχει σε αρκετές συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η συνεχής απόκτηση τεχνογνωσίας, η κατανόηση των αναγκών της αγοράς καθώς και η καθιέρωση σταθερών και μακροπρόθεσμων συνεργασιών με την ερευνητική βάση της Ελλάδας και τα In Vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια Μοριακής Γενετικής και Ανοσολογίας. Απώτερος στόχος μας είναι η παραγωγή ιδίας τεχνογνωσίας για παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από την εταιρεία μας.

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318