Συνέδριο Ηρακλείου

Η εταιρία μας συμμετείχε επιτυχώς στο συνέδριο “Genomic Medicine in the Mediterranean GM2” που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 2-5 Οκτωβρίου 2013.

Οι εργασίες του συνεδρίου αφορούσαν τη συμβολή νέων τεχνολογιών στην έρευνα της γενετικής ενώ στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονταν φοιτητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Η εταιρία μας αντιπροσώπευε την εταιρία illumina με αντίστοιχη ομιλία για τα μελλοντικά σχέδια της illumina στην κλινική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://www.gm2conferences.com και www.illumina.com.