Μοριακός έλεγχος, απόλυτη ασφάλεια, έλεγχος μοναδιαίου δότη, ΛΥΣΗ SAFEBLOOD BIOANALYTICA

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318