Η μελέτη για την άδεια κυκλοφορίας του συστήματος Αδρανοποίησης INTERCEPT για τα ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ έχει εισέλθει στη Φάση ΙΙΙ

Η εταιρία μας SafeBlood BioAnalytica, αποκλειστικός διανομέας του οίκου CERUS, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει ότι η μελέτη για την άδεια κυκλοφορίας του συστήματος Αδρανοποίησης INTERCEPT για τα ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ έχει εισέλθει στη Φάση ΙΙΙ.

Το σύστημα INTERCEPT ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ θα επιφέρει επανάσταση στην Ασφάλεια του Μεταγγιζόμενου Αίματος καθώς θα διασφαλίζει τις Μεταγγίσεις από τους νεοεμφανιζόμενους μολυσματικούς παράγοντες!

Το σύστημα INTERCEPT ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα των προϊόντων Αδρανοποίησης INTERCEPT που κυκλοφορούν ήδη στην Παγκόσμια Αγορά και διασφαλίζουν το Πλάσμα και τα Αιμοπετάλια προς μετάγγιση.

Το σύστημα INTERCEPT έχει ήδη “αποστειρώσει” πλέον των 1.300.000 μονάδων Πλάσματος και Αιμοπεταλίων παγκοσμίως στις 15 χώρες και στα 90 Κέντρα Αίματος όπου εφαρμόζεται το σύστημα στην πρακτική των μεταγγίσεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318