Ποιότητα

Η SB BioAnalytica είναι προσηλωμένη στην πιστή τήρηση των κανόνων ποιότητας , ασφάλειας και ορθής επιστημονικής και εμπορικής πρακτικής. Λειτουργεί σε πλήρη συμφωνία με τα συστήματα ISO 9001:2015 & 13485:2016, όπως αυτά επεκτείνονται και ενισχύονται από τις Διεθνείς Απαιτήσεις Πιστοποίησης Ποιότητας Υπηρεσιών.