Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

  • Πρόσβαση στα πιο σημαντικά επιστημονικά ιδρύματα και στις ερευνητικές κοινότητες της χώρας μέσω καλά εδραιωμένων σχέσεων και μακρόχρονων συνεργασιών.
  • Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εξελίξεων της Βιοτεχνολογίας, των αναγκών των πελατών και των εξελίξεων στο πεδίο της αγοράς δίνει στην BioAnalytica την δυνατότητα να παραμένει μπροστά από τους ανταγωνιστές της.
  • Η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της BioAnalytica, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση τόσο των πελατών όσο και των προμηθευτών της.
  • Πρωτοπόρα προϊόντα και παροχή λύσεων σε όλους σχεδόν τους πελάτες στον τομέα της Βιοτεχνολογίας, με την εγγυημένη ποιότητα των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων από όλο τον κόσμο.
  • Τεχνική υποστήριξη άμεσα για κάθε πελάτη στον χώρο του και ικανό απόθεμα των περισσότερων προϊόντων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318