14.05.14
Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας 2014, Καλαμάτα
27.11.13
Συνέδριο Ηρακλείου
15.11.13
Μοριακός έλεγχος, απόλυτη ασφάλεια, έλεγχος μοναδιαίου δότη, ΛΥΣΗ SAFEBLOOD BIOANALYTICA
17.04.13
Δ' Πανελλήνια Διημερίδα Παθολογικής Ανατομικής: 19-21 Απριλίου 2013
04.04.13
Δορυφορικό Συμπόσιο
01.01.13
Εξελίξεις 2013
12.12.12
Συμμετοχή στο 12ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γενετικής
10.06.12
Η μελέτη για την άδεια κυκλοφορίας του συστήματος Αδρανοποίησης INTERCEPT για τα ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ έχει εισέλθει στη Φάση ΙΙΙ
09.06.12
Ακόμα πιο ασφαλές Αίμα για Μετάγγιση υπερευαίσθητη διάγνωση HIV-1