Τεχνολογίες

Μοριακή Διαγνωστική
 • PCR

  • Real-time PCR

  • Digital PCR

  • End-point PCR

 • Next Generation Sequencing (NGS)

  • DNA Sequencing

   • Whole genome sequencing

   • Targeted sequencing

   • ChIP sequencing

  • RNA Sequencing

   • Total RNA sequencing

   • mRNA sequencing

   • Targeted RNA sequencing

  • Methylation Sequencing

 • Pyrosequencing

 • Genomics and Proteomics

 • Microarrays

 • Fragment analysis

 • Nucleic acid extraction (DNA/RNA)

 • Transfection

 • Nucleic Acid quantification

 • Bioinformatics

 • Lab equipment

 • FISH

 • ELISA

Ανοσοφαινότυπος και Μικροσκοπία
 • Flow cytometry
  • Clinical
   • Cell Analyzers
    • BD FACSCalibur™
    • BD FACSCanto™
    • BD FACSCanto™ II
    • BD FACSPresto™
    • BD FACSVia™
    • BD FACSLyric™
   • Sample Prep
    • BD FACS™ Lyse Wash Assistant
    • BD FACS™ Sample Prep Assistant (SPA) III
  • Research
   • Cell Sorters
    • BD FACSAria™ Fusion
    • BD FACSAria™ III
    • BD FACSJazz™
    • BD Influx™
    • BD FACSMelody™
   • Cell Analyzers
    • BD Accuri™
    • BD FACSCanto™ II
    • BD FACSVerse™
    • BD LSRFortessa™
    • BD LSRFortessa™ X-20
    • BD FACSCelesta™
    • BD FACSymphony™
  • Sample Prep
   • BD FACS™ Lyse Wash Assistant
   • BD™ Medimachine System
   • BD FACS™ Sample Prep Assistant (SPA) III
 • Microscopy
  • Super-Resolution
   • N-SIM E Super-Resolution
   • N-STORM 4.0 Super-Resolution
  • Multiphoton
   • A1 MP+ Multiphoton
   • A1R MP+ Multiphoton
  • Confocal Microscopes
   • A1R+
   • A1+
   • C2+
  • Inverted Microscopes
   • Eclipse Ti2
   • Eclipse Ts2R
   • Eclipse Ts2
  • Upright Microscopes
   • Research
   • Clinical
   • Educational
  • Stereomicroscopes and Macroscopes
   • Macroscopes
   • Stereomicroscopes
  • Live Cell Screening Systems
   • BioStation IM-Q
   • BioStation CT
  • Software
  • Photostimulation and TIRF
Αιμοδοσία
 • TMA (Transcription Mediated Amplification) στα αυτόματα ρομποτικά συστήματα Procleix Tigris και Procleix Panther
 • Ανοσοφαινοτύπηση στα αυτόματα ρομποτικά συστήματα Immucor NEO Iris και Immucor Echo Lumena
 • Πολλαπλή Ανάλυση πολυμορφισμών μέσω επιμήκυνσης [Elongation-mediated Multiplexed Analysis of Polymorphisms (eMAP®)]
 • Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος του κατασκευαστικού οίκου NRL
 • Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος του κατασκευαστικού οίκου NRL και Acrometrix
Παθολογοανατομία
 • Ιστοχημεία
 • Ανοσοϊστοχημεία
BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318