Αντιπροσωπείες

Η «SafeBlood BioAnalytica» έχει συνάψει επιτυχώς μακροπρόθεσμες συνεργασίες με παραπάνω από 20 κορυφαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, όπως: