Εφαρμογές

Μοριακή Διαγνωστική
 • Cancer Diagnostics (Molecular Pathology)

  • Somatic

   • Αιματολογικές κακοήθειες
   • Συμπαγείς όγκοι (FFPE)
   • Liquid biopsies-Monitoring/Diagnosis

    • Circulating tumor cells (CTC’s)

    • Exosomes

    • Circulating Nucleic Acids

  • Inherited/predisposition

 • Infectious Diseases (Molecular Epidemiology)

  • Molecular Microbiology

  • Virology

 • Forensics

 • Transplantation testing

  • Histocompatibility (HLA)

  • Virus routine testing

 • Applied testing

  • Food safety

  • Agrigenomics

  • Veterinary diagnostics

  • Pharmacogenomics

 • Life sciences (Research)

 • Molecular Cytogenetics

 • Reproductive & Genetic Health

  • NIPT

  • Inherited diseases

  • Preimplantation/genetic testing

 • Genetic diseases

 • Haematology

  • Coagulation/Haemostasis

Ανοσοφαινότυπος και Μικροσκοπία
 • Clinical
  • Transfusion/Transplantation
  • HIV and AIDS
  • Blood Cell Disorders
  • Global Health
 • Research
  • B-Cell Research
  • Apoptosis
  • Bead-Based Immunoassays
  • Immunocytochemistry (ICC), Immunohistochemistry (IHC)
  • Clinical Research
   • Autoimmunity Research
   • Cellular Immunity and Infectious Disease Research
   • Oncology Research
   • Transplantation Research
  • Intracellular Flow
  • Stem Cell Research
   • Cancer Research
   • Pluripotent Stem Cell Markers (ESC and iPSC)
   • Hematopoietic Stem Cell Markers
   • Mesenchymal Stem Cell Markers (Bone Marrow)
   • Mesenchymal Stem Cell Markers (Adipose)
   • Neural Stem Cell Markers
   • Ectoderm Markers
   • Endoderm Markers
   • Mesoderm Markers
   • Stem Cell Signaling
  • T-Cell Immunology
   • Th 1 Cells
   • Th 2 Cells
   • Th17 Cells
   • Th 9 Cells
   • T Follicular Helper (Tfh) Cells
   • Regulatory T Cells
 • Cell Therapy
 • Bioimaging
  • Medicine/Clinical Sciences
  • Life Sciences
   • Developmental Biology/Embryology
   • Cell Biology
   • Microbiology
   • Molecular Biology and Genetics
   • Neurobiology / Neuroscience
   • Reproductive Medicine
   • Bioengineering
   • Biophysics
   • Systems Biology
   • Stem Cell Biology
  • Biophysics & Bioengineering
   • Biomechanics
   • Bioengineering
   • Biophysics
  • Industrial & Manufacturing
   • Diagnostic Kit Manufacturing
   • Food Science
   • Pharmaceutical Sciences
   • Water Treatment & Research
 • Cell Culture
  • Media & Supplements
   • Cell Culture Media
   • Media Supplements

 

Αιμοδοσία
 • Μοριακός έλεγχος αιμοδοτών / NAT testing
 • Ανοσοφαινοτύπηση αιμοδοτών/ασθενών
 • Μοριακός έλεγχος ομάδων αίματος / Molecular BeadChip Test
 • Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
 • Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος