Σύντομο Ιστορικό

Η «SafeBlood BioAnalytica» δημιουργήθηκε το 2011 από τη συγχώνευση και την εξέλιξη των εταιρειών SafeBlood Biotechnology Suppliers A.E (έτος ίδρυσης 2000) και BioAnalytica A.E (έτος ίδρυσης 1989).

Τόσο η SafeBlood A.E όσο και ακόμη περισσότερο η BioAnalytica A.E υπήρξαν πρωτοπόρες εταιρείες στην πρόωθηση προϊόντων της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας. Στο νέο σχήμα οι δύο εταιρείες συνεισέφεραν τη γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευση της κάθε μιας εταιρείας ξεχωριστά, στοχεύοντας την βέλτιση προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της εποχής μας αφενός, και στην παρούσα οικονομική συγκυρία.