Τομείς

Η SafeBlood BioAnalytica A.E βασισμένη στις αρχές και τους στόχους της, στο εξαιρετικό προσωπικό της και στις άριστες συνεργασίες της με την πρωτοπορία των εταιρειών βιοτεχνολογίας παγκοσμίως, δραστηροποιείται με καινοτόμες λύσεις/εφαρμογές στους παρακάτω τομείς:

 • Αιμοδοσία/Μεταγγισιοθεραπεία:
  – Μοριακός Έλεγχος Ιών (ΝΑΤ)
  – Ανοσοφαινότυπος/Ομάδες Αίματος
  – Αδρανοποίηση των Παθογόνων
  – Ποιοτικός Έλεγχος
  – Προϊόντα ασφαλούς συλλογής, αποθήκευσης και διανομής του μεταγγιζομένου αίματος και των παραγώγων του, με στόχο την ασφάλεια της μεταγγισιοθεραπείας.
 • Μοριακή Ιολογία/Μικροβιολογία
 • Καρκίνος, Μοριακή Διάγνωση και Εξατομικευμένη Θεραπεία
 • Σύγχρονη Κυτταρογενετική Ανάλυση
 • Γονιδιωματική
 • Σύγχρονη Ανοσολογία/ Κυτταρομετρία Ροής
 • Κυτταρολογία -Ανοσοϊστοχημεία–Πρωτεωμική
 • Μοριακή Ανάλυση Ιστοσυμβατότητας
 • Προγεννητικό και Μεταγεννητικό έλεγχο κληρονομούμενων νοσημάτων
 • Ιατροδικαστική/Εγκληματολογία/Γενετική Ταυτοποίηση